12.9.10



podziękowania dla Kornelii Strzeleckiej, Raphaela Ugha, Weroniki Kostrzewy !